Đóng

Cơ Cấu Tổ Chức

Cơ Cấu Tổ Chức

 

 

  • Năng lực ban lãnh đạo:
    Ban lãnh đạo gồm các thành viên đã có kinh nghiệm thực tế trong ngành in ấn bao bì hộp giấy và bao bì phức hợp từ 6-8 năm, đủ khả năng phân tích, tư vấn cho Ban Giám Đốc đưa ra những quyết định đúng đắn về định hướng phát triển của sản phẩm cũng như khả năng tham gia cạnh tranh trên thương trường
  • Đội ngũ sản xuất:
    Các trưởng bộ phận được đào tạo chuyên nghiệp từ các công ty hàng đầu trong ngành in, hoặc đã trải qua 8-10 năm kinh nghiệm trực tiếp trên máy. Các đội ngũ này chịu trách nhiệm quản lý, đào tạo vận hành cho trên 450 công nhân hiện nay.

 

Đăng ký nhận bản tin