Đóng

Hình Ảnh

Tiệc tất niên 2018 HMT

https://hanhminhthi.com/tat-nien-2018-hmt/

Hình ảnh hoạt động tại Công ty Hạnh Minh Thi

Hình ảnh teambuilding và gala dinner

Đăng ký nhận bản tin